ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
1. ภายใน 363 74.54 %
2. 114 23.41 %
3. ภายนอก 10 2.05 %
รวม 487 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 141 28.95 %
2. สี 71 14.58 %
3. ขาวดำ 62 12.73 %
4. ลัง 47 9.65 %
5. ขวดแก้ว 42 8.62 %
6. ขวดสกรีน 38 7.80 %
7. อลูมิเนียม 35 7.19 %
8. พลาสติกรวม 29 5.95 %
9. สังกะสี 6 1.23 %
10. เหล็ก 5 1.03 %
11. ช้าง(ลัง) 3 0.62 %
12. ลีโอ(ลัง) 2 0.41 %
13. เหล็กติดพลาสติก 2 0.41 %
14. ขวดแตก 1 0.21 %
15. ท่อ PVC 1 0.21 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 1 0.21 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 0.21 %
รวม 487 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ