ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
1. ภายใน 317 72.87 %
2. 114 26.21 %
3. ภายนอก 4 0.92 %
รวม 435 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 123 28.28 %
2. สี 64 14.71 %
3. ขาวดำ 59 13.56 %
4. ลัง 42 9.66 %
5. ขวดแก้ว 36 8.28 %
6. ขวดสกรีน 36 8.28 %
7. อลูมิเนียม 32 7.36 %
8. พลาสติกรวม 24 5.52 %
9. สังกะสี 5 1.15 %
10. เหล็ก 4 0.92 %
11. ลีโอ(ลัง) 2 0.46 %
12. ช้าง(ลัง) 2 0.46 %
13. เหล็กติดพลาสติก 2 0.46 %
14. ท่อ PVC 1 0.23 %
15. กระป๋องอลูมิเนียม 1 0.23 %
16. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 0.23 %
17. ขวดแตก 1 0.23 %
รวม 435 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ